Sesterská spoločnosť Bytkomfort Nové Zámky má kotolňu na biomasu

19. apríla 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie kotolne na biomasu sesterskej spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. v areáli CTZ na Dvorskej ceste. Na slávnostnom ceremoniáli odovzdali konatelia spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. symbolický kľúč od kotolne hlavnému predstaviteľovi mesta Nové Zámky, primátorovi Ing. Gejzovi Pischingerovi.

Minulý rok v apríli spoločnosť Bytkomfort položila základný kameň biomasovej kotolne s výkonom 6 MW. Po polroku bola stavba ukončená a uskutočnilo sa prvé zapálenie kotla.
Vďaka výraznej podpore mesta Nové Zámky a viedenskej spoločnosti Energiecomfort sa podarilo uskutočniť tento významný projekt a v Nových Zámkoch sa kúri už aj biomasou. Nová kotolňa vyrobí 27,5 tisíc MWh tepelnej energie za rok a ušetrí 3 milióny m3 zemného plynu. Ušetrenie plynu sa prejaví so znížením emisií o 6500 t CO2 ročne. K výrobe tepla prispieva biomasová kotolňa v Nových Zámkoch 30%-tným podielom.

Bytkomfort, s.r.o. dodáva teplo do cca. 12 tisíc domácností, inštitúcií, školských zariadení a ďalších objektov, a to ekologickým spôsobom výroby. Aj vďaka novej technológii zaplatili Novozámčania v roku 2011 menej za teplo a nová technológia prispieva k stabilizácii cien tepla.