Podpora z Environmentálneho fondu

Naša spoločnosť sa úspešne zapojila do výzvy Modernizačného fondu MoF – 1/ 2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.

Bližšie info v PDF.