STEFE Trnava, s.r.o.

Vážení zákazníci,

v nadväznosti na nariadenie Uznesenia vlády SR č.695  z 24.11.2021 a aktuálnych platných vyhlášok ÚVZ  SR

je budova spoločnosti

do odvolania zatvorená

  

Zákazníkov vybavujeme naďalej telefonicky a elektronickou poštou.

033/3236 522,  info@stefetrnava.sk.

 v prípade havárie kontaktujte : 0903 418 238

V prípade potreby vystavenia potvrdenia o úhradách, dohodnite si vystavenie potvrdenia prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky.

O prevzatí potvrdenia Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

 • STEFE Trnava, s.r.o. – dcérska spoločnosť mesta Trnava a STEFE SK, a.s.
 • 2012 – certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009
 • široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu
 • spoľahlivá dlhodobo zaručená dodávka tepla
 • viac ako 20 ročné skúsenosti so spravovaním bytov a nebytových priestorov
 • čistenie a zimná údržba komunikácií

NAVŠTÍVTE NÁS V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE

 • príjemné prostredie a prozákaznícka orientácia  
 • stránkové hodiny tri dni v týždni
 • možnosť vykonávania úhrad v hotovosti priamo v zákazníckom centre
 • všetky technické, ekonomické a právne informácie a rady na jednom mieste

INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VLASTNÍKOV BYTOV

 • získajte informácie jednoducho a rýchlo z pohodlia Vašich domovov
 • informačný portál „Po schodoch“ ponúka možnosť prezerať si dáta o Vašom byte a dome prostredníctvom našej webovej stránky

• Viac informácií           • Prihlásenie – Váš účet

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel, za tovary, práce a služby, ktoré STEFE Trnava, s.r.o. zabezpečuje pri správe majetku mesta, v zastúpení mesta Trnava.