PONUKA SLUŽIEB

cistenie  vonku 

 

  • o čistotu sa stará takmer 20 spolupracovníkov s viac ako 20 rôznymi mechanizmami (čistiace stroje, sypače, cisterny, vysávač, kosačky…)
  • mestské komunikácie (126 km) raz týždenne
  • chodníky (106 km), autobusové zastávky MHD
  • parkoviská (83 500 m²)
  • námestia, vnútroblokové komunikácie
  • zimná údržba komunikácií
  • kosenie priľahlých plôch bytových domov a nebytových priestorov
  • práce na objednávku pre súkromných zákazníkov

Kontakt:
Marek Jelenek
manažér oddelenia Údržba komunikácií
Tel.: 0915 917 900
E-mail: marek.jelenek@stefetrnava.sk