KONTAKTNÉ ÚDAJE

spredu3  info  06

STEFE Trnava, s.r.o.
Františkánska 16
917 32 Trnava

IČO: 36277215

IČ DPH: SK2022097011

Zapísaná v OR OS v Trnave, odd.Sro, vložka 17769/T

HAVARIJNÉ SLUŽBY – kontakty

Ako postupovať pri havárii v bytovom dome – info v PDF

Recepcia – informácie info@stefetrnava.sk

+421/33/32 36 522

Sekretariát +421/33/32 36 514
Ochrana osobných údajov
ochranaudajov@stefetrnava.sk

+421/33/32 36 556

JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA

konateľka a generálna riaditeľka

+421/33/32 36 514
Ing. Ondrej Borguľa

konateľ

+421/33/32 36 514
Ing. Daniela Holešová

pracovníčka pre nové projekty

daniela.holesova@stefetrnava.sk

0908 747 984

+421/33/32 36 531

Ing. Anton Šedo

riaditeľ úseku Energetický manažment

anton.sedo@stefetrnava.sk

+421/33/32 36 534

Ing. Jana Hlbocká

manažérka oddelenia Správa bytov 

jana.hlbocka@stefetrnava.sk

+421/33/32 36 541

Ing. Andrea Pacerová

manažérka oddelenia Správa mestského majetku

andrea.pacerova@stefetrnava.sk

+421/33/32 36 595

Ing. Ľubor Bednár

manažér Technického oddelenia

lubor.bednar@stefetrnava.sk

+421/33/32 36 566

Ing. Igor Mihálik

manažér oddelenia Prevádzka energetických zariadení

igor.mihalik@stefetrnava.sk

+421/33/32 36 558

Marek Jelenek

manažér oddelenia Údržba komunikácií

marek.jelenek@stefetrnava.sk

+421/915 917 900

Ing. Soňa Puchelová

manažérka Ekonomiky a fakturácie

sona.puchelova@stefetrnava.sk

+421/33/32 36 538