Zámer prenajať majetok mesta

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods....

Obchodná verejná súťaž

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava, v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave – v y h l...

Podpora z Environmentálneho fondu

Naša spoločnosť sa úspešne zapojila do výzvy Modernizačného fondu MoF – 1/ 2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných...

Obchodná verejná súťaž

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava, v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave – v y h l...