Odstávky

 

  • V dňoch od 02.06.2022 do 25.7.2022 v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. bude v zmysle listu „Rozpis plánovaných odstávok tepla sústavy CZT -EBO Trnava v roku 2022 „od MH Teplárenský holding, a. s. zo dňa 16.5.2022 prerušená dodávka primárneho média do OST v majetku a v správe STEFE Trnava, s.r.o., z ktorých je zabezpečovaná výroba a dodávka TÚV.   

    V dôsledku prerušenia dodávky primárneho média  bude obmedzený ohrev TÚV a to podľa dátumov a jednotlivých bytových domov a nebytových priestorov v zmysle priloženého zoznamu.   

     Priloha k odstávke TN 2022