Odstávky

Aktuálne odstávky

  • Hospodárska 64-79, 92-96 – 29.09.2021 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. bude z dôvodu prerušenej dodávky elektriny do OST obmedzený ohrev TÚV/v prípade spustenia tepla na vykurovanie ÚK, bude obmedzená aj dodávka tepla na vykurovanie ÚK