Odstávky

  • Dňa 27.09.2023 v čase od 05:00 hod. do 28.09.2023 do 05:00 hod. bude v zmysle oznamu od Trnavská vodárenská spoločnosť , a. s. zo dňa 21.09.2023 prerušená dodávka studenej vody  do OST Prednádražie II/2z ktorej je zabezpečovaná výroba a dodávka TV do bytových domov. V dôsledku prerušenia dodávky SV bude prerušená výroba TV /teplej vody/.

Dotknuté bytové domy a NP – odstavená TV: Čajkovského 14-17, 18-20, 21-23, 25, 26 ,27, 29-31, MŠ Čajkovského 28, Čajkovského 32 DDS, Mozartova 7-9, Tajovského 1-3, 4-6, 7-9, L.V.Beethovena 34, Mozartova 11, Mozartova 12   Odstávka SV /studenej vody/ sa bude týkať HFS Prednádražie II/2 a to bytových domov: L.V.Beethovena 34, Mozartova 11, Mozarto

  • Dňa 20.09.2023 v čase od 05:00 hod. do 21.09.2023 do 05:00 hod. bude v zmysle oznamu od Trnavská vodárenská spoločnosť , a. s. zo dňa 06.9.2023 prerušená dodávka studenej vody  a teplej vody.   

V priloženom zozname sa nachádzajú bytové domy s jednotlivými odstávkami TV a SV zo strany dodávateľa STEFE Trnava, s.r.o..

Ostatné odstávky SV oznámi ohlasovateľ opravy Trnavská vodárenská spoločnosť ,a. s..

Odkaz : https://tavos.sk/nahlasene-odstavky-vody/

  • Dňa 27.09.2023 v čase od 05:00 hod. do 28.09.2023 do 05:00 hod. bude v zmysle oznamu od Trnavská vodárenská spoločnosť , a. s. zo dňa 12.9.2023 prerušená dodávka studenej vody  do OST Prednádražie II/1, z ktorej je zabezpečovaná výroba a dodávka TV do bytových domov. V dôsledku prerušenia dodávky SV bude prerušená výroba TV /teplej vody/.

Dotknuté bytové domy a NPodstavená TV: Čajkovského 1,2,3,5-9,10-13,39-41,42-45,46-49,51-54, Mozartova 4-6, Tajovského 10-12,13-15 a Čajkovského 50 Spojená škola.

Odstavená SV sa bude týkať bytových domov: Čajkovského 1,2,3.  

Ďakujeme za pochopenie.

  • va 12