Odstávky

  • V dňoch od 03.06.2024 do 06.08.2024 v čase od 06:00 hod. do 18:00 hod. bude v zmysle listu „Rozpis plánovaných odstávok tepla sústavy CZT – EBO Trnava v roku 2024″ od MH Teplárenský holding, a. s. zo dňa 14.5.2024 prerušená dodávka primárneho média do OST v majetku a v správe STEFE Trnava,s.r.o., z ktorých je zabezpečovaná výroba a dodávka TV. V dôsledku prerušenia dodávky primárneho média  do jednotlivých OST bude obmedzený ohrev TV, a to podľa dátumov a jednotlivých bytových domov a nebytových priestorov v zmysle priloženého zoznamu.
  • V bytových domoch – Spartakovská 17-19, Spartakovská 14-16, Spartakovská 11-13, Materská škola Spartakovská 10 bude prerušená dodávka teplej vody súvisiaca s rekonštrukciou tepelných rozvodov v okruhu OST Družba 1 v zmysle oznam.pdf.
  • Dňa 24.06.2024 v čase od 07:30 hod. do 15:00 hod. bude v zmysle listu „Plánované prerušenie distribúcie elektriny“ od Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 05.06.2024 prerušená distribúcia elektriny do OST Jupiter 2z ktorej je zabezpečovaná výroba a dodávka teplej vody do bytových domov a nebytových priestorov – Hospodárska 86-87,91,83,84,90,84,85,80-81,88-89,83-84NP, Penzión T.Vansovej 5. V dôsledku prerušenia distribúcie elektriny bude obmedzená dodávka teplej vody.
  • Dňa 02.07.2024 v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. bude v zmysle listu „Plánované prerušenie distribúcie elektriny“ od Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 22.05.2024 prerušená distribúcia elektriny do OST Prúdy 105, z ktorej je zabezpečovaná výroba a dodávka teplej vody do bytových domov – Včelárska 1,2,3,4,5,6,7,8. V dôsledku prerušenia distribúcie elektriny bude obmedzená dodávka teplej vody.
  • Dňa 03.07.2024 v čase od 07:30 hod. do 12:00 hod. bude v zmysle listu „Plánované prerušenie distribúcie elektriny“ od Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 13.06.2024 prerušená distribúcia elektriny do OST Prednádražie II/3 a Mozartova 3 Poliklinika, z ktorých je zabezpečovaná výroba a dodávka teplej vody do bytových domov a nebytových priestorov – Botanická 1,2,3,4-6,7-11,12, MŠ,13-16, L.V.Beethovena 20, 21-23, Mozartova 3 Poliklinika , J.G.Tajovského 20,21. V dôsledku prerušenia distribúcie elektriny bude obmedzená dodávka teplej vody.
  • Dňa 09.07.2024 v čase od 07:30 hod. do 12:00 hod. bude v zmysle listu „Plánované prerušenie distribúcie elektriny“ od Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 18.06.2024 prerušená distribúcia elektriny do OST Prednádražie II/2, z ktorej je zabezpečovaná výroba a dodávka teplej vody do bytových domov a nebytových priestorov – Mozartova 11,12,7-9, Tajovského 7-9, L.V.Beethovena 34, Čajkovského 32DDS ,28MŠ, 14-17,18-20,21-23,25-27,29-31. V dôsledku prerušenia distribúcie elektriny bude obmedzená dodávka teplej vody.  

Ďakujeme za pochopenie.