ENERGETICKÝ MANAŽMENT

kotolna2    vlajky_detail    logo-na-budove2

 

 • spoľahlivosť v dodávke tepla do 16 000 bytov a pre ostatných odberateľov
 • distribúcia a výroba tepla
 • distribúcia teplej úžitkovej vody a studenej vody v II. tlakovom pásme
 • trvalá obsluha 61 tepelných zdrojov vlastnými kapacitami
 • realizácia výstavby zdrojov tepla
 • prevádzkovanie tepelnotechnických zariadení iných vlastníkov
 • centrálne monitorovacie a riadiace stredisko
 • diaľkový zber odpočtov z domových meračov tepla
 • energetické poradenstvo

Prečo sa rozhodnúť pre dodávku tepla od STEFE Trnava, s.r.o.?

 • spoľahlivosť a kvalita dodávok – garancia stability v spoľahlivosti a kvalite dodávok napriek:
  – vplyvu poklesu odberu tepla z dôvodu šetriacich opatrení obyvateľov
  – celosvetovému nárastu cien palív
 • bezpečnosť pri distribúcii tepla
 • ekologické nezaťažovanie Vášho okolia
 • sústavná modernizácia technológie
 • udržateľná a výhodná cena
 • komfort pri užívaní tepla

Zákaznícke portfólio

graf2016

Palivový mix zdrojov tepla v systéme centralizovaného zásobovania teplom.

Identifikácia zdroja tepla, paliva a súvisiacich emisií skleníkových plynom podľa Vyhlášky MH SR č. 503/2022, §11 ods. 2, písmeno b):

Priemerné hodnoty emisných faktorov (EF) vybraných palív za Slovensko sú uverejnené na web stránke MŽP SR.

Jadrové palivo má emisný faktor EF – 0 tCO2/TJ

KONTAKT :

Energetické poradenstvo:
Ing. Anton Šedo, riaditeľ úseku Energetický manažment
Tel.: 033/32 36 534
E-mail: anton.sedo@stefetrnava.sk

_

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2023

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016

Vyhodnotenie štandartov kvality za rok 2015

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014

Práva a povinnosti odberateľa

URSO Rozhodnutie 0129 2024 T

Technické podmienky pripojenia do sústavy tepelných zariadení