STN EN ISO 9001:2016

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. v júni 2021 obhájila certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016.