Zverejňovanie


Zmluvy

Zverejnené zmluvy

Objednávky

Objednávky do roku 2020 – PDF

Objednávky do roku 2020 – XLS

Objednávky za rok 2021 – PDF

Objednávky za rok 2021 – XLS


Objednávky za rok 2022 –

Objednávky za rok 2022 –

Faktúry

Faktúry do roku 2020 – PDF

Faktúry do roku 2020 – XLS

Faktúry za rok 2021 – OF DF MS

Faktúry za rok 2021 – XLS


Faktúry za rok 2022 –

Faktúry za rok 2022 –