Taktiež „e-biky“ nám pomáhajú zrýchľovať naše služby

Naša spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. pokračuje naďalej v ekologickej línii, so snahou, čo najmenej znečisťovať naše mesto.

Z dôvodu eliminovania používania motorových vozidiel, k minuloročným dvom elektro mobilom, boli v tomto roku zakúpené dva elektro bicykle, ktoré budú využívať hlavne správcovia bytov a nebytových priestorov v meste Trnava.

E-Bike