STEFE Trnava, s.r.o.

Nové vykurovacie obdobie:

Od dňa 27.9.2019 bude aktivovaná naša sústava centrálneho zásobovania teplom a plynové kotolne za účelom reálneho vyskúšania funkčnosti  tepelno – technických zariadení pred nastávajúcou vykurovacou sezónou. Ponúkame týmto našim odberateľom tepla aj konečným spotrebiteľom tepla  odstrániť zistené nedostatky a možnosť včas sa pripraviť na vykurovanie svojich domácností. V prípade zistených závad sa obráťte na svojho správcu, s ktorým, v prípade potreby, zabezpečíme súčinnosť pri  odstraňovaní nedostatkov. Skúška vykurovania bude riadená v závislosti od vývoja vonkajšej teploty, to znamená, po dosiahnutí 20 st. C bude dodávka tepla dočasne prerušená – do poklesu vonkajšej teploty pod 20. st. C.

V prípade potreby je možné informovať sa na tel. č. 033/3236549 – dispečing.

 

Obdarovali sme prvákov troch základných škôl.

Bližšie informácie nájdete na :
https://mytrnava.sme.sk/c/22214981/stefe-trnava-s-r-o-obdarovala-prvakov.html

Taktiež „e-biky“ nám pomáhajú zrýchľovať naše služby

Naša spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. pokračuje naďalej v ekologickej línii, so snahou, čo najmenej znečisťovať naše mesto.

Z dôvodu eliminovania používania motorových vozidiel, k minuloročným dvom elektro mobilom, boli v tomto roku zakúpené dva elektro bicykle, ktoré budú využívať hlavne správcovia bytov a nebytových priestorov v meste Trnava.

E-Bike

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., súčasť skupiny STEFE SK a.s. so sídlom v Banskej Bystrici, je významným poskytovateľom služieb objektového a energetického manažmentu pre obyvateľov Trnavy. Disponuje silným ekonomickým zázemím a dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami.

 • STEFE Trnava, s.r.o. – dcérska spoločnosť mesta Trnava a STEFE SK, a.s.
 • 2012 – certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009
 • široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu
 • spoľahlivá dlhodobo zaručená dodávka tepla
 • viac ako 20 ročné skúsenosti so spravovaním bytov a nebytových priestorov
 • čistenie a zimná údržba komunikácií

NAVŠTÍVTE NÁS V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE

 • príjemné prostredie a prozákaznícka orientácia

 • stránkové hodiny každý deň v týždni
 • možnosť vykonávania úhrad v hotovosti priamo v zákazníckom centre
 • všetky technické, ekonomické a právne informácie a rady na jednom mieste

INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VLASTNÍKOV BYTOV

 • získajte informácie jednoducho a rýchlo z pohodlia Vašich domovov
 • informačný portál „Po schodoch“ ponúka možnosť prezerať si dáta o Vašom byte a dome prostredníctvom našej webovej stránky

• Viac informácií           • Prihlásenie – Váš účet

 

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel, za tovary, práce a služby, ktoré STEFE Trnava s.r.o. zabezpečuje pri správe majetku mesta, v zastúpení mesta Trnava.

• Zmluvy, faktúry, objednávky – link na stránku