STEFE Trnava, s.r.o.

Vážení zákazníci,

 

naša spoločnosť si je vedomá súčasnej epidemiologickej situácie ohrozenia Corona vírusom – COVID-19 a aktuálnu situáciu berie veľmi zodpovedne.

V rámci preventívnych opatrení pred šírením vírusu sme sa rozhodli zaviesť nasledovné opatrenie:

 

od 11.03.2020 do odvolania sú zrušené stránkové hodiny,

zároveň od 24.3. do 27.3.2020 je celofiremná dovolenka.

 

Prosíme našich klientov, aby využívali telefonický, písomný styk, resp. elektronickú poštu.

 

033/3236 522,     info@stefetrnava.sk

Počas trvania celofiremnej dovolenky v prípade havárie kontaktujete: 0903 418 238

Usmernenie pre klientov, ktorí uhrádzajú platby v hotovosti v pokladni spoločnosti: 

 

Vlastníci bytov môžu úhrady do fondu prevádzky údržby a opráv a úhrady za plnenia realizovať bezhotovostným prevodom na účty bytového domu. Čísla účtov jednotlivých bytových domov a variabilný symbol bytu, ktorý je potrebné pri platbe uviesť, sú uvedené na dokumente Predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu každého vlastníka bytu.

Nájomcovia obecných bytov a nebytových priestorov  môžu úhrady nájomného a úhrady za plnenia realizovať bezhotovostným prevodom na určené bankové účty. Čísla účtov  a variabilný symbol bytu, ktorý je potrebné pri platbe uviesť, sú uvedené na dokumente Predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu každého nájomcu bytu a nebytového priestoru.

 

V prípade ak by ste mali pochybnosti o správnosti údajov, je možné kontaktovať príslušného zodpovedného pracovníka telefonicky alebo emailom.

 

Aktuálne nebudú organizované schôdze vlastníkov, ani písomné hlasovania

 

Odkladajú sa všetky práce na bytových domoch, okrem havarijných stavov.

 

Havarijná služba pracuje v obmedzenom režime , preto Vás žiadame , aby ste túto službu kontaktovali výhradne v prípade havarijného stavu.

 

V prípade potreby vystavenia potvrdenia o úhradách, dohodnite si vystavenie potvrdenia prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky. O prevzatí potvrdenia Vás budeme informovať.

 

Kontakty sú zverejnené na web sídle spoločnosti http://www.stefetrnava.sk/vas-kontaktny-pracovnik/.

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

STEFE Trnava, s.r.o.

 

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., súčasť skupiny STEFE SK a.s. so sídlom v Banskej Bystrici, je významným poskytovateľom služieb objektového a energetického manažmentu pre obyvateľov Trnavy. Disponuje silným ekonomickým zázemím a dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami.

 • STEFE Trnava, s.r.o. – dcérska spoločnosť mesta Trnava a STEFE SK, a.s.
 • 2012 – certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009
 • široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu
 • spoľahlivá dlhodobo zaručená dodávka tepla
 • viac ako 20 ročné skúsenosti so spravovaním bytov a nebytových priestorov
 • čistenie a zimná údržba komunikácií

NAVŠTÍVTE NÁS V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE

 • príjemné prostredie a prozákaznícka orientácia

 • stránkové hodiny každý deň v týždni
 • možnosť vykonávania úhrad v hotovosti priamo v zákazníckom centre
 • všetky technické, ekonomické a právne informácie a rady na jednom mieste

INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VLASTNÍKOV BYTOV

 • získajte informácie jednoducho a rýchlo z pohodlia Vašich domovov
 • informačný portál „Po schodoch“ ponúka možnosť prezerať si dáta o Vašom byte a dome prostredníctvom našej webovej stránky

• Viac informácií           • Prihlásenie – Váš účet

 

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel, za tovary, práce a služby, ktoré STEFE Trnava s.r.o. zabezpečuje pri správe majetku mesta, v zastúpení mesta Trnava.

• Zmluvy, faktúry, objednávky – link na stránku

• Faktúry vo formáte XLSX