STEFE Trnava, s.r.o.

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť si je vedomá súčasnej epidemiologickej situácie ohrozenia Corona vírusom – COVID-19 a v nadväznosti na Opatrenie vlády zn. KŠ_2021022_Ov1 o zákaze vychádzania, v rámci preventívnych opatrení pred šírením vírusu Vám oznamujeme, že :  

od 2.11.2020  do 06.11.2020

je budova spoločnosti zatvorená.

Zákazníkov vybavujeme telefonicky 033/3236 522, elektronickou poštou info@stefetrnava.sk

V prípade havárie kontaktujte : 0903 418 238.

V prípade potreby vystavenia potvrdenia o úhradách, dohodnite si vystavenie potvrdenia prostredníctvom elektronickej pošty. O prevzatí potvrdenia Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

 

STEFE Trnava, s.r.o.

Vykurovacia sezóna 2020/2021

Dňa 26.9.2020 začala vykurovacia sezóna 2020/2021 aktiváciou technológie pre diaľkové vykurovanie. Intenzita vykurovania je automatická, odvodená od vývoja vonkajšej teploty: počas chladných dní zvýšená dodávka tepla, pri denných teplotách nad 18 st. C – s prerušenou dodávkou tepla.  K užitiu tepla na vykurovanie je potrebné, aby aj vykurovacia sústava domu bola v poriadku a aby bola riadne odvzdušnená, až po každý radiátor v domácnosti.

 

-.

STEFE Trnava, s.r.o.

 

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., súčasť skupiny STEFE SK a.s. so sídlom v Banskej Bystrici, je významným poskytovateľom služieb objektového a energetického manažmentu pre obyvateľov Trnavy. Disponuje silným ekonomickým zázemím a dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami.

 • STEFE Trnava, s.r.o. – dcérska spoločnosť mesta Trnava a STEFE SK, a.s.
 • 2012 – certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009
 • široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu
 • spoľahlivá dlhodobo zaručená dodávka tepla
 • viac ako 20 ročné skúsenosti so spravovaním bytov a nebytových priestorov
 • čistenie a zimná údržba komunikácií

NAVŠTÍVTE NÁS V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE

 • príjemné prostredie a prozákaznícka orientácia

 • stránkové hodiny každý deň v týždni
 • možnosť vykonávania úhrad v hotovosti priamo v zákazníckom centre
 • všetky technické, ekonomické a právne informácie a rady na jednom mieste

INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VLASTNÍKOV BYTOV

 • získajte informácie jednoducho a rýchlo z pohodlia Vašich domovov
 • informačný portál „Po schodoch“ ponúka možnosť prezerať si dáta o Vašom byte a dome prostredníctvom našej webovej stránky

• Viac informácií           • Prihlásenie – Váš účet

 

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel, za tovary, práce a služby, ktoré STEFE Trnava s.r.o. zabezpečuje pri správe majetku mesta, v zastúpení mesta Trnava.

• Zmluvy, faktúry, objednávky – link na stránku

• Faktúry vo formáte XLSX