ZMENA VEDENIA SPOLOČNOSTI

 

Vážení zákazníci,

 

po 25 rokoch pôsobenia na pozícii generálneho riaditeľa a konateľa našej spoločnosti k 31.12.2017

odišiel do dôchodku

Ing. Ľubomír Krajčovič.

 

Za dlhoročnú prácu mu poďakovali zástupcovia Mesta Trnava, zástupcovia STEFE SK, a.s. Banská Bystrica  a taktiež aj predstavitelia materskej spoločnosti Energie Steiermark v Grazi.

Na mestskom zastupiteľstve poďakovali Ing. Krajčovičovi primátor Mesta Trnava JUDr. Peter Bročka, LL.M. a poslanci mestského zastupiteľstva Trnava.

 

Primátor Mesta Trnava JUDr. Peter Bročka, LL.M. a predstaviteľ spoločnosti STEFE SK, a.s. Banská Bystrica, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ondrej Borguľa menovali na valnom zhromaždení do funkcie  generálnej riaditeľky a konateľky spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o od 1.1.2018

 JUDr. Ing. Evu Kollárikovú, PhD., MBA

 

dlhoročnú manažérku v oblasti výroby a rozvodu tepla a správy bytov.

 

Pri návšteve a uvedení do funkcie prijali v Grazi novú generálnu riaditeľku a konateľku predstavitelia spoločnosti Energie Steiermark Graz:

Dipl. Ing. Christian Purrer (predseda predstavenstva Energie Steiermark)

Mag. Peter Trummer (člen DR STEFE SK).

 

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., súčasť skupiny STEFE SK a.s. so sídlom v Banskej Bystrici, je významným poskytovateľom služieb objektového a energetického manažmentu pre obyvateľov Trnavy. Disponuje silným ekonomickým zázemím a dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami.

 • STEFE Trnava, s.r.o. – dcérska spoločnosť mesta Trnava a STEFE SK, a.s.
 • 2012 – certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009
 • široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu
 • spoľahlivá dlhodobo zaručená dodávka tepla
 • viac ako 20 ročné skúsenosti so spravovaním bytov a nebytových priestorov
 • čistenie a zimná údržba komunikácií

NAVŠTÍVTE NÁS V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE

 • príjemné prostredie a prozákaznícka orientácia

 • stránkové hodiny každý deň v týždni
 • možnosť vykonávania úhrad v hotovosti priamo v zákazníckom centre
 • všetky technické, ekonomické a právne informácie a rady na jednom mieste

INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VLASTNÍKOV BYTOV

 • získajte informácie jednoducho a rýchlo z pohodlia Vašich domovov
 • informačný portál „Po schodoch“ ponúka možnosť prezerať si dáta o Vašom byte a dome prostredníctvom našej webovej stránky

• Viac informácií           • Prihlásenie – Váš účet

 

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel, za tovary, práce a služby, ktoré STEFE Trnava s.r.o. zabezpečuje pri správe majetku mesta, v zastúpení mesta Trnava.

• Zmluvy, faktúry, objednávky – link na stránku