STEFE Trnava, s.r.o.

Vážení zákazníci,

v nadväznosti na nariadenie Uznesenie vlády 453/2020 Z.z.

a aktuálnych platných vyhlášok UVZ – SR

 je budova spoločnosti

 do odvolania zatvorená

 

Pokladničné hodiny v pokladni spoločnosti od 12.04.-16.04.2021

(zo samostatným vchodom)

Pondelok        8,00 – 15,00

Streda             8,00 – 15,00

Štvrtok            8,00 – 12,00


 

Obedňajšia prestávka 11,30 – 12,00

(v pondelok a stredu)

 

Zákazníkov vybavujeme naďalej telefonicky a elektronickou poštou.

033/3236 522,  info@stefetrnava.sk.

v prípade havárie kontaktujte : 0903 418 238.

O prípadných zmenách bude spoločnosť aktuálne informovať.

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., súčasť skupiny STEFE SK a.s. so sídlom v Banskej Bystrici, je významným poskytovateľom služieb objektového a energetického manažmentu pre obyvateľov Trnavy. Disponuje silným ekonomickým zázemím a dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami.

 • STEFE Trnava, s.r.o. – dcérska spoločnosť mesta Trnava a STEFE SK, a.s.
 • 2012 – certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009
 • široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu
 • spoľahlivá dlhodobo zaručená dodávka tepla
 • viac ako 20 ročné skúsenosti so spravovaním bytov a nebytových priestorov
 • čistenie a zimná údržba komunikácií

NAVŠTÍVTE NÁS V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE

 • príjemné prostredie a prozákaznícka orientácia

 • stránkové hodiny každý deň v týždni
 • možnosť vykonávania úhrad v hotovosti priamo v zákazníckom centre
 • všetky technické, ekonomické a právne informácie a rady na jednom mieste

INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VLASTNÍKOV BYTOV

 • získajte informácie jednoducho a rýchlo z pohodlia Vašich domovov
 • informačný portál „Po schodoch“ ponúka možnosť prezerať si dáta o Vašom byte a dome prostredníctvom našej webovej stránky

• Viac informácií           • Prihlásenie – Váš účet

 

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel, za tovary, práce a služby, ktoré STEFE Trnava s.r.o. zabezpečuje pri správe majetku mesta, v zastúpení mesta Trnava.

• Zmluvy, faktúry, objednávky – link na stránku

• Faktúry  vo formáte XLSX