Žiaci súťažili v príprave dekorácií

Žiaci súťažili v príprave dekorácií

Žiaci základných škôl z trnavského okresu mali možnosť zapojiť sa pár dní pred veľkonočnými sviatkami do súťaže vo výrobe dekorácií. Súťaž organizovalo centrum voľného času Kalokagatia a spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. a zúčastnilo sa jej 33 žiakov.

Súťažiaci vytvárali veľkonočné ozdoby a aranžmány v dvoch kolách. V rámci povinného aranžovania mali všetci žiaci k dispozícii rovnaký materiál, z ktorého mali vytvoriť dekorácie. V druhej časti súťaže si súťažiaci mohli priniesť vlastné pomôcky na dekorovanie.

Nezávislá odborná porota profesionálnych aranžérok mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi nápaditých a originálnych diel tie najlepšie. Na niektorých miestach boli preto ocenení aj viacerí súťažiaci. Najlepší z jednotlivých vekových kategórií boli odmenení. Prvé miesta získali:

Povinné aranžovanie I. kategória:

Karolína Kráľovičová – ZŠ Majcichov

 

Povinné aranžovanie II. kategória:

Tamara Šafránková – ZŠ s MŠ K. Mahra

 

Voľné aranžovanie I. kategória:
Lenka Pinčeková – ZŠ s MŠ Boleráz

 

Voľné aranžovanie II. kategória:
Kristína Srnková – ZŠ s MŠ Boleráz

Tamara Šafránková – ZŠ s MŠ K. Mahra

IMG_2699 IMG_2739