Zápisnica z otvárania obálok s cenovými ponukami

Zápisnica z otvárania obálok s cenovými ponukami na dodávateľa revízie plynu, revízie hasiacich zariadení a výmeny vodomerov dňa 19.01.2015 –  Bližšie info v PDF

 

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk na dodávateľa revízie plynu, revízie hasiacich zariadení a výmeny vodomerov dňa 26.01.2015Bližšie info v PDF