Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva

„Dodávka a montáž VZT – Pizzeria History“

 

ZoD -VZT – Pizzeria History

Výzva na predloženie cenovej ponuky – VZT Pizzeria History

Krycí list – VZT – Pizzeria History

Pizzeria History – výkaz výmer VZT

 

Projektova dokumentacia

VZT-20190404T124041Z-001

Architektúra-20190404T124001Z-001

 

Lehota na predkladanie ponúk: 17.4.2019 do 12:00 hod.

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 4.4.2019