Farba roka 2017

Farba roka 2017 je zelená – farba v logu STEFE Trnava. Zelená vyvoláva príjemný pocit pohody, symbolizuje obnovu a úctu k prírode. To všetko prinášame našim zákazníkom aj my, aby sa im príjemne bývalo.