Energia zo slnka aj v Trnave

V decembri 2011 bolo uvedené do činnosti fotovoltaické zariadenie, inštalované na streche sídla spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. na Františkánskej ulici....