Prieskum spokojnosti našich zákazníkov – žrebovanie výhercov

Zaujíma nás, čo si myslíte o našej práci pre Vaše lepšie bývanie. Preto sme v mesiaci máj realizovali prieskum spokojnosti našich zákazníkov. V dotazníkoch sme sa Vás pýtali, ako ste spokojní s prácou správcov Vašich bytových domov, dodávkou tepla a tiež širokým spektrom služieb, ktoré ponúkame. Priaznivé výsledky prieskumu nás potešili, dostali sme od Vás pozitívnu spätnú väzbu. Tiež nám prišli podnety, ktoré nás upozorňujú na ďalšie možnosti skvalitňovania našej práce. Ďakujeme za účasť v prieskume spokojnosti, vážime si Vašu ochotu vyjadriť svoj názor. Rozhodli sme sa preto vyžrebovať 3 respondentov, ktorí odovzdali vyplnený dotazník alebo nám ho zaslali mailom. V našom Zákazníckom centre sme im tento týždeň odovzdali drobné darčeky.

Svoj názor môžete vyjadriť i naďalej, dotazníky sú k dispozícii v našom Zákazníckom centre počas celého roka. Relevantnými podnetmi sa budeme zaoberať. Veríme, že si Vašu priazeň zachováme i naďalej.

Ing. Ľubomír Krajčovič, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti, žrebuje výhercov z respondentov dotazníkového prieskumu