Žiaci súťažili v príprave veľkonočných dekorácií

Žiaci základných škôl z trnavského okresu mali možnosť zapojiť sa do súťaže vo výrobe veľkonočných dekorácií. Súťaž organizovalo centrum voľného času Kalokagatia a spoločnosť
TT-KOMFORT s.r.o. a zúčastnilo sa jej 26 žiakov. Súťažiaci vytvárali veľkonočné ozdoby a aranžmány v dvoch kolách. V rámci povinného aranžovania dostal každý súťažiaci rovnaký materiál na prípravu. V druhej časti súťaže mali žiaci možnosť priniesť si vlastné pomôcky na výrobu dekorácie. Súťaž prebiehala anonymne.
Hodnotila nezávislá odborná porota profesionálnych aranžérok. Najlepší z jednotlivých vekových kategórií, ktorých jarné práce boli najviac nápadité a originálne, boli odmenení diplomami a cenami. Víťazmi sa stali:

Povinné aranžovanie I. kategória:
Mária KALIVODOVÁ, ZŠ s MŠ Majcichov, Sabina PAVLÍKOVÁ, ZŠ Gorkého.

Povinné aranžovanie II. kategória:
Mária HABIŇÁKOVÁ, ZŠ J. Bottu, Miroslava GAŽOVÁ, ZŠ s MŠ Vančurova, Barbora HORNIAKOVÁ, ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka, Terézia PRAVDOVÁ, ZŠ s MŠ Vančurova.

Voľné aranžovanie I. kategória:
Mariana POZDECHOVÁ, ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka, Katarína MICHALICOVÁ, ZŠ s MŠ Majcichov.

Voľné aranžovanie II. kategória:
Miroslava GAŽOVÁ, ZŠ s MŠ Vančurova a Mária HABIŇÁKOVÁ, ZŠ J. Bottu.

Veľkonočné dekorácie detí zo základných škôl boli na takmer profesionálnej úrovni a určite spríjemnia sviatočné dni v mnohých domácnostiach.

« 1 z 3 »