Vyhodnotenie súťaže „Vianočné aranžovanie“

17. decembra 2012 sa na Strednej odbornej škole v Rakoviciach uskutočnila súťaž v aranžovaní vianočných ikebán. Organizátormi súťaže určenej žiakom 5.-9. ročníkov základných škôl v trnavskom okrese boli Kalokagatia – centrum voľného času, Nadácia Trnava Trnavčanom a spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov a tvorili ju dve časti – povinné a voľné aranžovanie.
V prvej časti súťaže bola presne určená téma aranžovania a taktiež bol zabezpečený jednotný materiál na prípravu dekorácií pre všetkých súťažiacich.
V rámci voľného aranžovania mohli súťažiaci s použitím vlastného materiálu vytvoriť ľubovoľnú vianočnú ozdobu – ikebanu, veniec, vianočný svietnik, okennú dekoráciu… Autori najkrajších prác získali vecné ceny.
O tom, že vianočné dekorácie vytvorené žiakmi boli naozaj nápadité a krásne sa môžete presvedčiť na fotografiách vo fotogalérii

OCENENÉ PRÁCE:
I. časť : Povinné aranžovanie
I. kategória
1. miesto – Karolína LISICKÁ, ZŠ s MŠ Križovany n/D
2. miesto – Silvia STARÁČKOVÁ, ZŠ s MŠ Dobrá Voda
3. miesto – Laura KRAJČOVIČOVÁ, ZŠ s MŠ Horné Orešany
II. kategória
1. miesto – Mirka GAŽOVÁ, ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava
2. miesto – Paulína BRANIŠOVIČOVÁ, ZŠ s MŠ Horné Orešany
3. miesto – Linda DANÁKOVÁ, SZŠ Limbová, Trnava
II. časť : Voľné aranžovanie
I. kategória
1. miesto – Silvia STARÁČKOVÁ, ZŠ s MŠ Dobrá Voda
2. miesto – Patrícia ŠURANOVÁ, ZŠ s MŠ Boleráz
3. miesto – Veronika BORISOVÁ, ZŠ s MŠ Bučany
II. kategória
1. miesto – Patrícia STRAČÁROVÁ, ZŠ s MŠ Dobrá Voda
1. miesto – Kristína DANIŠOVIČOVÁ, ZŠ s MŠ Boleráz
2. miesto – Katarína JEDLIČKOVÁ, ŠG J. Herdu, Trnava
3. miesto – Paulína BRANIŠOVIČOVÁ, ZŠ s MŠ Horné Orešany

« 1 z 2 »