VyhodnotenieSK2017p1_p2kvyhlaske277_2012avyhláske234_2016