Stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov

Začiatkom mája v priestoroch Kina Hviezda zorganizovala spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. pravidelné stretnutie zástupcov  vlastníkov bytov

Celý článok