ZMENA VEDENIA SPOLOČNOSTI

 

Vážení zákazníci,

 

po 25 rokoch pôsobenia na pozícii generálneho riaditeľa a konateľa našej spoločnosti k 31.12.2017

odišiel do dôchodku

Ing. Ľubomír Krajčovič.

 

Za dlhoročnú prácu mu poďakovali zástupcovia Mesta Trnava, zástupcovia Stefe SK Banská Bystrica  a taktiež aj predstavitelia materskej spoločnosti Energie Steiermark v Grazi.

Na mestskom zastupiteľstve poďakovali Ing. Krajčovičovi primátor Mesta Trnava Ing. Peter Bročka, LLM a poslanci mestského zastupiteľstva Trnava.

 

Primátor Mesta Trnava Ing. Peter Bročka, LLM a predstaviteľ spoločnosti Stefe SK, a.s. Banská Bystrica, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ondrej Borguľa menovali na valnom zhromaždení do funkcie  generálnej riaditeľky a konateľky spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o od 1.1.2018

 JUDr. Ing. Evu Kollárikovú, PhD., MBA

 

dlhoročnú manažérku v oblasti výroby a rozvodu tepla a správy bytov.

 

Pri návšteve a uvedení do funkcie prijali v Grazi novú generálnu riaditeľku a konateľku predstavitelia spoločnosti Energie Steiermark Graz:

Dipl. Ing. Christian Purrer (predseda predstavenstva Energie Steiermark) 

Mag. Peter Trummer (člen DR STEFE SK).