OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

  STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave   v y h l...