Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva „Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave“ Výzva STEFE...

Zámer prenajať majetok mesta

– V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ...

Nové vykurovacie obdobie

Od dňa 27.9.2019 bude aktivovaná naša sústava centrálneho zásobovania teplom a plynové kotolne za účelom reálneho vyskúšania funkčnosti  tepelno –...

Zámer prenajať majetok mesta

_   V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov...