Zámer prenajať majetok

Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle zmluvy o výkone správy a v...