Večer venovaný zástupcom vlastníkov bytov

Zástupcovia vlastníkov bytových domov v správe spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. sú pravidelne pozývaní na spoločné stretnutie s našimi zamestnancami. Tento rok sme sa  rozhodli zorganizovať stretnutie, kde boli pozvaní všetci zástupcovia vlastníkov naraz.

 

V Dome kultúry v Trnave sa 4. októbra 2018 približne stovke hostí prihovorila generálna riaditeľka a konateľka spoločnosti STEFE Trnava JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA a od riaditeľky úseku Facility manažment Ing. Andrey Stankovej sa dozvedeli nové informácie o možnosti inštalovať vodomery s rádiovým modulom.

 

Zástupcovia si vypočuli prednášku o zvýhodnenom poistení bytov a možnosti čerpať úvery. Po prednáškach mali zástupcovia vlastníkov bytov možnosť individuálne sa stretnúť a diskutovať so svojimi správcami a vedením našej spoločnosti.  

 

Pre hostí bol okrem občerstvenia a malého darčeku pripravený aj program Folklórneho súboru Trnafčan. Každý zúčastnený mal možnosť vyplniť dotazník spokojnosti, ktorý je pre nás nápomocný pri snahe zlepšovať naše služby a pomáha nám monitorovať potreby našich zákazníkov. Odovzdané dotazníky boli zaradené do zlosovania a traja zástupcovia vlastníkov dostanú tašku s reklamnými predmetmi, ako pozornosť od spoločnosti STEFE Trnava. Ceníme si ochotu našich zákazníkov zúčastniť sa na našom spoločnom stretnutí a tiež venovať čas vyplneniu dotazníkov.