Čo môžete urobiť pred vykurovacím obdobím 2017/2018?

Babie leto prinieslo na pár dní teplejšie jesenné počasie, a tak je stále možnosť pripraviť sa na obdobie vykurovania. Odporúčame skontrolovať funkčnosť regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch a prípadné poruchy nahlásiť svojmu správcovi. Vykurovacia sústava bude správne fungovať, ak boli počas letnej sezóny termostatické hlavice otvorené na maximum (stupeň 5). V prípade zavzdušnenia vykurovacej sústavy je na začiatku vykurovacej sezóny tiež nutné odvzdušniť radiátory.

 

Ako riešiť problém so zavzdušnenými radiátormi? Najčastejšou príčinou porúch vykurovania a hlučnosti vykurovacej sústavy je vzduch v potrubiach a radiátoroch. Táto situácia nastane vždy pri opravách na vykurovacej sústave a počas napúšťania vody do radiátorov. Zavzdušnený radiátor je teplý len na časti svojej plochy alebo vôbec nehreje, počuť šumenie a žblnkanie. Vtedy treba radiátor odvzdušniť cez ventil manuálne alebo automaticky odvzdušňovacím ventilom.

 

Ako na to? Uzatvorte radiátorový ventil (termostatický ventil nastavte na „0″ alebo „*“). Podložte nádobu pod ventil a čiastočne ho odskrutkujte, odvzdušnenie opakujte. Po odvzdušnení skontrolujte funkčnosť radiátora plným otvorením ventilu (term. ventil nastavte na max. alebo „5″). Problém nastane, ak Váš radiátor nemá inštalovaný odvzdušňovací ventil. Spravidla býva inštalovaný v bytoch na najvyššom poschodí. Tam sa musí vzduch z Vášho radiátora presunúť a potom vypustiť. V tomto prípade požiadajte správcu o odborné odvzdušnenie, keďže bude potrebné pracovať aj s centrálnymi domovými ventilmi.