Autá so zeleným E

 V uliciach Trnavy sa od januára 2016 objavili vynovené autá spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. Ich nová podoba súvisí so zmenou spoluvlastníka, ktorým je od začiatku roka 2016 spoločnosť STEFE SK, a.s. Zelené písmeno „E“ na našich vozidlách znamená efektívnu ekologickú energiu pre každého odberateľa tepla, keďže naša spoločnosť je významným výrobcom a distribútorom tepelnej energie v Trnave a ďalších slovenských mestách. Portfólio našich služieb je však ešte širšie – v Trnave spravujeme viac než 6 600 bytov a 177 tisíc m² nebytových priestorov, ponúkame technické a ekonomické služby súvisiace s prevádzkou a údržbou bytových a nebytových priestorov a zabezpečujeme kompletný servis pri obnove bytových domov. STEFE Trnava sa čistením mestských komunikácií podieľa tiež na estetickom vzhľade nášho mesta.

Od októbra 2016 prichádzame s novou službou pre obyvateľov nášho mesta, o ktorej vás čoskoro budeme informovať.

auto_2          auto_1