Pracovná ponuka

Posilni náš tím v STEFE Trnava, s.r.o. ako manažér finančnej učtárne

Pozícia: ____   __Manažér (-ka) finančnej učtárne

Miesto výkonu: __Trnava

Nástup:____   ___01.09.2023

Máš výborné ekonomické znalosti, vyznáš sa v podvojnom účtovníctve a máš riadiace schopnosti? Chcel by si pracovať ako ekonóm v stabilnej a úspešne sa rozvíjajúcej energeticko-správcovskej spoločnosti? Ak spĺňaš naše požiadavky, tak neváhaj a pošli nám svoj životopis.

Medzi Tvoje hlavné úlohy na tejto pozícii bude patriť:

zodpovednosť za riadenie kompletného vedenia účtovníctva spoločnosti, metodické usmerňovanie spracovania účtovnej evidencie v zmysle platnej legislatívy, spracovanie štvrťročných závierok a ročnej účtovnej závierky, účtovníctva spravovaných objektov, účtovníctva spoločenstiev vlastníkov bytov, vypracovanie mesačných a ročných účtovných závierok, kompletné spracovanie daňového priznania za spoločnosť vrátane všetkých výkazov a zaslania na Daňový úrad, príprava podkladov k auditu spoločnosti, komunikácia so štátnymi inštitúciami, audítormi, bankami a externými poradcami.

Požadujeme:

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v ekonomickom odbore,

prípadne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru

 • prax v oblasti ekonomiky a podvojného účtovníctva min. 10 rokov,
 • pokročilé ekonomické znalosti
 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • komunikatívnosť a precíznosť,
 • organizačné a manažérske schopnosti,
 • schopnosť analyticky a kriticky uvažovať.

Ponúkame:

 • druh pracovného pomeru: plný úväzok,
 • mzdové podmienky brutto: od 2 000 EUR mesačne, dohodnutá mzda závisí od kvalifikácie, skúseností a miery splnenia požadovaných predpokladov na danú pozíciu, ročná prémia vo výške jednomesačnej mzdy, motivačné odmeny,
 • prácu v stabilnej a úspešne sa rozvíjajúcej spoločnosti,
 • možnosť zaškolenia pracovníkom, ktorý vykonáva uvedené činnosti v súčasnosti,
 • možnosti ďalšieho vzdelávania,
 • rôzne sociálne benefity v rámci programu starostlivosti o zamestnancov,
 • PRUŽNÝ PRACOVNÝ ČAS,
 • doplnkové pracovné prostriedky,
 • otvorenú a priateľskú atmosféru.


Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. zašlite na adresu:
STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 01 Trnava alebo na zamestnanie@stefetrnava.sk

najneskôr do 31. augusta 2023. Kontaktná osoba: Magdaléna Hanová 033/3236514.