VEDENIE SPOLOČNOSTI

 

KONATELIA:

Kollarikova

 

JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA
konateľka a generálna riaditeľka

eva.kollarikova@stefetrnava.sk

 

 

 

borgula

 

Ing. Ondrej Borguľa
konateľ

ondrej.borgula@stefe.sk

 

 

 

 

 

DOZORNÁ RADA:

 


Ing. Juraj Bronček

člen dozornej rady

 

 

 

 

brunner
Ing. Ján Brunner

člen dozornej rady

 

 

 

 

kesziova
Ing. Ivana Kesziová

člen dozornej rady

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Uhlík 
člen dozornej rady

 

 

 

 

 

Mgr. Stanislav Hric
člen dozornej rady