TT-KOMFORT a Nadácia Trnava Trnavčanom organizovali výtvarnú súťaž pre materské školy

Spoločnosť TT-KOMFORT a Nadácia Trnava Trnavčanom organizovali 1.ročník výtvarnej súťaže pre materské školy „Môj dom. Moja Trnava.“ Do súťaže sa zapojilo 13 materských škôl v správe TT-KOMFORT.
Cieľom projektu bolo posilnenie vzťahu detí k svojmu domu, sídlisku a mestu. Prínosom bolo nielen posilnenie záujmu detí o svoj domov, ale aj šek v hodnote 300 Eur pre víťaznú materskú školu, ktorou sa stala MŠ Hodžova 40. Podľa slov riaditeľky Soni Plankovej výhru použijú na zveľadenie svojich priestorov a zariadenia.
Autori víťazných výkresov Eliška Táčovská, Ema Baničová, Barbora Geryková a Paulína Juráková dostali pekné ceny. Výber víťaza bol pre zástupcov z
TT-KOMFORT a Nadácie Trnava Trnavčanom veľmi ťažký, pretože výtvarné práce detí boli veľmi nápadité a originálne. Rozhodli sme sa preto drobnosťami obdarovať všetky deti z ostatných súťažiacich škôlok, ktorých bolo viac ako tisíc. Ocenené boli i dve individuálne práce Sáry Majerovej z MŠ Jiráskova 25 a Petry Jančovičovej z MŠ T. Tekela 1. Niektoré diela sú vystavené v detskom kútiku v spoločnosti TT-KOMFORT.
Výhry v MŠ Hodžova 40 odovzdali konatelia z TT-KOMFORT Ing. Ľubomír Krajčovič a Ing. Paul Minarik a správca Nadácie Trnava Trnavčanom Ing. Pavol Tomašovič. V súťažiach pre materské školy plánujeme pokračovať aj na budúci rok.