PONUKA SLUŽIEB

cistenie  img_0094  referencie

 

SPRÁVA OBJEKTOV:

 • správa viac ako 6 600 bytov a 177 tis. m² nebytových priestorov
 • dlhoročné skúsenosti so spravovaním objektov
 • správu bytového domu zabezpečujeme na základe:
  – Zmluvy o výkone správy bytov a nebytových priestorov
  – Mandátnej zmluvy (spoločenstvá vlastníkov bytov)

TECHNICKÉ SLUŽBY

 • bežná prevádzka bytov a nebytových priestorov
 • vykonávanie pravidelných obhliadok
 • havarijná služba
 • Facility manažment 
 • výmena vodomerov za najnižšie ceny
 • zmluvne zabezpečené dodávky energií
 • spracovanie odpočtov meračov tepla, studenej a teplej vody
 • organizovanie schôdzí vlastníkov
 • upratovanie a čistenie spoločných priestoroch, kosenie trávnatých plôch, zimná údržba, odpratávanie snehu

EKONOMICKÉ SLUŽBY:

 • samostatná účtovná evidencia za každý dom
 • úhrady v hotovosti alebo prevodom na účet
 • ročné vyúčtovanie a odpočty meračov v rámci poplatku za výkon správy
 • právne služby (vymáhanie pohľadávok, exekúcie, dražby, zastupovanie vlastníkov pred súdmi, právna pomoc…)
 • získavanie výhodnejších podmienok pre bytové domy pri rokovaniach s obchodnými partnermi (poisťovne, banky…)

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

 • inžinierske činnosti
 • stavebný dozor a celková realizácia
 • zabezpečovanie financovania celkovej revitalizácie bytových domov (Štátny fond rozvoja bývania, komerčné úvery, úvery zo stavebného sporenia, dotácie zo štátneho rozpočtu…)
 • energetická certifikácia budov
 • vybavovanie reklamácií
 • kontrola faktúr za stavebné práce