Opis meračov vody , nový predpis mesačnej zálohovej platby za služby spojené s užívaním bytu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

v termíne od 3.1.2011 bude v bytoch a nebytových priestoroch vykonávaný odpis meračov studenej a teplej vody, z dôvodu uzavretia vyúčtovacieho obdobia roku 2010. Presný termín vám oznámi správca bytového domu.

Zároveň vám doručíme nový predpis mesačnej zálohovej platby za služby spojené s užívaním bytu, platný od 1.1.2011, v nadväznosti na legislatívne zmeny platné od 1.1.2011 (rozhodnutie ÚRSO – vodné, stočné, teplo na ÚK a ohrev vody, zmena sadzby DPH z 19 % na 20 %).