Koledovanie detí z materskej školy Murgašova v TT-KOMFORT-e

12.12.2011 pripravili deti z Materskej školy Murgašova 13 milé prekvapenie pre zamestnancov a zákazníkov spoločnosti TT-KOMFORT.

Prišli nám zavinšovať k blížiacim sa sviatkom a predstaviť sa s vianočným pásmom. Ako odmenu za krásne piesne, básničky a vinše dostali šikovní škôlkari darčeky

a medovníčky. Malí koledníci nás veľmi potešili a ďakujeme im za spríjemnenie predvianočných dní.

« 1 z 3 »