Výzva na predloženie cenovej ponuky

Neaktuálna výzva   „Servis elektrických zariadení a bleskozvodov na mestských objektoch v správe STEFE Trnava“ – Výzva na predloženie...

Oznam – zatvorená budova

–   Vážení zákazníci, dovoľujeme si vám oznámiť, že v dňoch 31.10.2018 (streda) a  2.11.2018 (piatok) bude budova spoločnosti STEFE...

Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   Spoločnosť...