Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva „Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave“ Výzva STEFE...

Zámer prenajať majetok mesta

– V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ...

Zámer prenajať majetok mesta

_   V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva „Výmena okien, vstupných dverí, výkladov – Hlavná 10, Trnava“ Výzva na predloženie ponuky Výmena okien, dverí a...