Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva „ Dodávka údržbárskych prác a havarijnej služby“   Výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky_final Návrh rámcovej zmluvy final Príloha č. 1 – Zoznam...

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

  STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave   v y h l...

Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   Spoločnosť...

Zámer prenajať majetok mesta

V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   Spoločnosť...