Zimná údržba komunikácií

Rozsah rajónu STEFE Trnava, s.r.o.

76 km miestnych komunikácií

110 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií

83 500 m² parkovísk a námestí

 

Viac informácií o zabezpečovaní zimnej údržby komunikácií v Trnave, poradí a názvoch jednotlivých ulíc, dispečingu a pod. nájdete v:

Operačný plán zimnej údržby 2016-2017