Zámer prenajať nebytový priestor – garáž

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov – garáže ,

nachádzajúcich sa na ul. Františkánska č. 24 a na ul.Vajanského v Trnave.

Viac info v PDF

Viac info v PDF

Viac info v PDF