Zámer prenajať nebytový priestor – chránené parkovacie miesto

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov – chránené parkovacie miesto , nachádzajúce sa na ul. Františkánska č. 24 v Trnave.

Viac info v PDF