Zámer prenajať nebytový priestor

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov – chránené parkovacie miesto , nachádzajúce sa na ul. Františkánska č. 24 v Trnave.

Bližšie info v PDF

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov – garáž, nachádzajúce sa na ul. Vajanského v Trnave.

Bližšie info v PDF