Zámer prenajať nebytový priestor

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Hviezdoslavova č. 3 v Trnave.

Viac info v PDF