Zámer prenajať nebytový priestor

Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Hveizdoslavova č. 3 v Trnave.

Viac info v PDF