Zámer prenajať nebytové priestory

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytového priestoru – garáž na ul. Františkánska č.24 v Trnave.
Bližšie info v PDF.

 

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytového priestoru – chránené parkovacie miesto na ul. Františkánska č.24 v Trnave.
Bližšie info v PDF.

 

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytového priestoru – chránené parkovacie miesto na ul. Františkánska č.24 v Trnave.
Bližšie info v PDF.

 

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o navrhuje schváliť prenájom nebytového priestoru na ul.Ľ.Podjavorinskej č.22.
Bližšie info v PDF.