Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva

„Výmena okien, vstupných dverí, výkladov – Hlavná 10, Trnava“

Výzva na predloženie ponuky

Výmena okien, dverí a výkladov_výkaz výmer_práce naviac

Výpis okná, dvere, výklady – výkaz výmer, nákres

Návrh-ZoD

KRYCÍ-LIST-PONUKY

Foto

 

Lehota na predkladanie ponúk je do 4.9.2019 do 11:30 hod.

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 16.8.2019