Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálna výzva

„Oprava 1 izbového bytu, Okružná 17 a  3 izbového bytu, ulica gen. Goliana 29, Trnava“

Výkaz výmer 1 izb.byt, Okružná 17

Výzva na predloženie ponuky

Výkaz výmer 3 izb.byt, gen.Goliana 29

Návrh-ZoD 1a3izb. byt

KRYCÍ-LIST-PONUKY

Lehota na predkladanie ponúk: 21.8.2019 do 11:30 hod.

 

Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Zverejnené: 1.8.2019