Vyplácanie preplatkov z RV 2015

_

Vážení vlastníci bytov,

oznamujeme Vám, že

preplatky z ročného vyúčtovania 2015

budú v pokladni spoločnosti vyplácané

od 15. júna 2016,

tým vlastníkom, ktorí platia zálohové platby v pokladni.

STEFE Trnava, s.r.o.