Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác limit od 70 000 eur do 5 225 000 eur bez DPH

Neaktuálne výzvy

⋅ Dodávka údržbárskych prác a havarijnej služby

Výzva_STEFE

Lehota na predkladanie ponúk: 4. 9. 2017  do 10.00 h
Miesto podania ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Zverejnené: 24. 8. 2017