Výzva na predloženie ponuky – MŠ T. Tekela- úprava rozvodu plynu a výmena kuchynských zariaďovacích predmetov