Návrh ZoD – MŠ T. Tekela – úprava rozvodu plynu a výmena kuchynských zariaďovacích predmetov